WPS Office 10.2.0.5871

WPS Office 10.2.0.5871

Kingsoft – 81,4MB – Shareware – Windows
ra khỏi 8 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

WPS văn phòng năm 2015 có văn phòng với một bộ xử lý từ nhà văn, một công cụ bảng tính bảng tính và một người quản lý trình bày trình bày. Nó bao gồm các tính năng sáng tạo chẳng hạn như tập tin chuyển vùng, đoạn giao diện và kéo và thả bảng chỉnh sửa công cụ, cũng như phổ biến nhất các tính năng quen thuộc với bạn. Nó sẽ giúp bạn tạo ra các tài liệu nổi bật và làm cho văn phòng của bạn làm việc dễ dàng và hiệu quả. Trong một từ, nó có phải tất cả mọi thứ bạn cần cho phần mềm văn phòng chuyên nghiệp.

Gì? s mới trong bản cập nhật mới nhất?

1. lưu tài liệu như DOCX/XLSX.

2. Thêm spell kiểm tra hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Pháp.

3. hỗ trợ chèn hình ảnh từ máy quét.

4. hỗ trợ người giải quyết chức năng.

5. xuất khẩu chia sẻ bảng tính để định dạng XLS.

6. hỗ trợ tùy biến phím tắt cho macro.

7. nhập xuất khẩu sang PDF truy cập nhanh thanh công cụ.

8. thêm vào chế độ bảo vệ mắt và lấy màn hình.

9. thêm font xem trước.

10. thêm vào trường khác chẳng hạn như nếu, hình dạng và AUTONUM.

Có rất nhiều chức năng để bạn có thể khám phá. Mua WPS văn phòng và tận hưởng công việc văn phòng của bạn.

Tổng quan

WPS Office là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Kingsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.571 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WPS Office là 11.2.0.11254, phát hành vào ngày 14/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/12/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 11.2.0.11191, được sử dụng bởi 29 % trong tất cả các cài đặt.

WPS Office đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 81,4MB.

Người sử dụng của WPS Office đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WPS Office!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 7.571 UpdateStar có WPS Office cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Kingsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản